Länsmansgården Gammal bild
  • På svenska
  • In english
  • Auf deutsch
  • Webbkarta
  • Kontakta oss

Ladugården

Ladugården

Den ursprungliga byggnaden är timrad och där är den äldsta delen från slutet av 1700-talet. När vi köpte gården 1986, fanns här en påbyggd lagård med plats för 30 uppbundna kor (två rader med 15 i varje) och spaltboxar för ungefär lika många ungdjur.

1992 byggde vi till en ungdjursavdelning, med spaltboxar (för 54 kvigor). Boxarna stod i två rader med foderbord i mitten. På utrymmet där kvigorna tidigare fanns gjorde vi nya koplatser (12 st).

1995 var det dags för nästa ombyggnad. Vi gjorde då en mjölkgrop med tandemmjölkning (dubbel två). Vi släppte lös en rad i sänder, och när korna gick tillbaka till sin plats låstes de fast i en fånggrind.

1999 rev vi ur all inredning och gjorde om till lösdrift med 48 liggbås. Samtidigt satte vi in två kraftfoderautomater och byggde ett foderbord, med 18 ätplatser. Utfodringen gjordes med en truck, som kördes in på foderbordet.

2003 behövdes en ändring av mjölkningssystemet för att förbättra arbetssituationen. Vi satte då in en DeLaval robot på ena sidan av mjölkgropen. Korna var redan vana att gå in i fållan och mölka, så omläggningen gick väldigt bra. Utfodringssystemet blev en Cormallblandare med Mullerupvagn.

Efter 5 år hade roboten optimerats, så att den klarade flera kor, och vi bestämde oss för att utöka besättningen till 70 kor. För att få dom extra koplatserna, åkte ungdjuren ut och 14 nya platser gjöts på den ena "boxsidan" med kort spalt i gången. På den andra sidan togs mellangrindarna bort och fånggrindarna fick bli kvar som ätplatser. Två dörröppningar togs upp i väggen mot fållan, en in - och utgång. På det viset fick vi en egen avdelning till roboten. Det används nu för låglaktationskor. De får rundbalar och endast kraftfoder i roboten. Ungdjuren fick ett helt nytt stall, kall lösdrift med liggbås. Där huserar även sinkorna.

Ko-delen
Ko-delen
Gamla ladugården påbörjat ungdjursstall
Gamla ladugården
påbörjat ungdjursstall
Ungdjursboxar
Ungdjursboxar
Ätbås
Ätbås
Lösdriften
Lösdriften
Nya ko-delen
Nya ko-delen
Ungdjursstall
Ungdjursstall