Länsmansgården Gammal bild
  • På svenska
  • In english
  • Auf deutsch
  • Webbkarta
  • Kontakta oss

Jordbruket

Jordbruket

Till gården hör 128 ha mark: 37 ha åker, 4 ha permanenta beten, 81 ha skog och 6 ha imp.

Vi arrenderar dessutom 75 ha: 71 ha åker och 4 ha permanenta beten.

På åkermarken odlas främst vall. Ca 30 ha läggs om varje år, med korn eller grönfoder som täck-gröda. Två vallskördar tas varje år (som enslage), men på en del av åkermarken betas 2:a skörden. Mellan skördarna sprids flytgödsel.

År 2008 lade vi om till ekologisk odling.

Vårkväll Slåtter
Vårkväll Slåtter
Gammalt och nytt
Gammalt och nytt